Monday, 2 September 2019

Ọrụ "ga" na-arụ n'asụsụ Igbo - Alisonomi

Ga bu otu mkpuruokwu di nnukwu mkpa n'usoro edemede asụsụ Igbo. Ọ na-arụ ọrụ di iche n'asụsụ Igbo. Ọ na-arụ ọru di ka ngwaa, nnyemaaka na mgbochi, 
1. GA na-arụ ọrụ dika ngwaa. Mgbe ga na-arụ ọrụ dika ngwaa, ga na-akwuru onwe ya.
        a. Ọ gaa ụlo akwụkwọ -- S/he goes to school
        b. Ha gawara ebe ahu - They went there 
        c. O gakwuru onye isi - S/he went to the leader
        d. Ọ gara ka anyi kwuru - It went as we said. 
2. GA na-arụ ọrụ dika nnyemaaka ngwaa. Mgbe ọ na-arụ ọrụ nnyemaka ngwaa, a na-ede ya dika nganiihu ngwaa ọ na-enyere aka.
         a. Obi ga-ekwu eziokwu - Obi will tell the truth 
         b. Ada ga-agba egwu - Ada will dance
         c. Ngozi ga-aga ahia - Ada will go to market 
         d. Nkechi ga-akpọ Emeka n'ekwe nti. 
3. Ga na 'na' na-arụkọ ọrụ ọnụ dika nnyemaaka ngwaa. Mgbe 'ga' na 'na' na-arụkọ ọrụ ọnụ, a na-ede 'ga' tupu edee 'na' dika enyemaaka ngwaa. 
          a. Emeka ga na-aga n'iru - Emeka will be progressing now. 
          b. Ijeoma ga na-ekwu eziokwu - Emeka will be always saying the truth
          c. Okeke ga na-agba mbọ - Okeke will be always making effort.
          d. Ndidi ga na-adi mma - Ndi will be always fine. 
4. Mgbe etinyere 'ga' 'ghi' ọ na-arụ ọrụ dika mgbochi. 
          a. Ọ gaghi abia taa - S/he will not come today. 
          b. Anyi a gaghi ekwu ya ọzọ - We will not say it again. 
          c. I gaghi agwa ya eziokwu - You will not tell him or her the truth. 
          d. Ha agaghi akwusi ichọ okwu - They will not stop looking for trouble
          e. Unu agaghi abara onwe unu uru - You will not be useful to yourself. 
5. A tinyere 'ga' 'ghi' ọ na-eji 'na' arụ ọrụ mgbochi. Mgbe ahu, 'na' na-arụ ọrụ dika nnyemaaka ngwa
          a. Igaghi na-ekwu ihe ahu ọzọ - You will not be saying that again 
          b. Ọ gaghi na-agba egwu n'ụtụtụ - He will not be dancing again 
          c. Anyi agaghi na-abiazi bu unu ọzọ - We will not be coming to you house again.
          d. Emeka agaghi na-enye gi nsoghu ugbu a - Emeka will no longer disturb you.

Ref: S. O Ezeomeke, Igodo Nghọta Ụtọasụsụ Igbo, 1999

No comments:

Post a comment