Thursday, 5 September 2019

Ọrụ ‘KA’ na-arụ n'asụsụ Igbo - The functions of ‘KA’ in Igbo language - Alisonomi

KA dika NA na-arụ ọrụ di iche iche n'asụsụ Igbo. Ọ na-arụ ọrụ di ka ngwaa, nnyemaaka ngwaa, n-yiri onwe, ebu m n'uche, nsonaazu, njiko mkpọaha, njiko nkebiokwu na njiko ahiriokwu

1. KA na-arụ ọrụ dika ngwaa. 
a. Ihe ndi a kariri uche mmadu nghta - This is more than human understanding 
b. Ọ kacha di mfe - It's easier 
c. Ọ kagburu ugwọ ya - S/he cancelled his or her debt. 

2. KA na-arụ ọrụ dika  nnyemaaka. Mgbe ọ na-arụ orụ di ka nnyemaaka ngwaa, a na-eji akara hyphen edoka ya na ngwaa ọ na-enyere aka ọnụ. Mgbe KA na-arụ ọrụ di ka nnyemaaka ngwaa, ọ na-egosi kara ime (conditional tenses)
a. Ọ ka-abia ma a si na ọ hughi ọgbatutu - S/he could have come but s/he could not see a bike.
b. I ka-ekwu eziokwu - You would have said the truth. 
c. Ha aga-achọ nsogbu - They would have looked for trouble

3. Ya na 'GA' na-arụkọ ọrụ ọnụ di ka nnyemaaka ngwaa. Ọ na-akwụrụ onwe ya ebe e ji hyphen edekọ ga na ngwaa ọnụ. N'oge di otu a, ọ na-egosi ahiriokwu na-ekwu maka ihe ka ga-ime (future tenses). 
a. Ha ka ga-abia - They will still come. 
b. Ha ka ga-ekwu eziokwu - They will still say the truth. 
c. Anyi ka ga-akpọ gi - We will still call you. 

4. YA na NA na-arụkọ ọrụ ọnụ di ka nnyemaaka ngwaa. N'oge di otu a, ọ na-egosi ahiriokwu na-ekwu maka ihe ka na-eme eme n'oge gara aga. (Past continous tenses). 
a. Ọ ka na-arahu ụra mgbe m tetara - S/he was still sleeping when I woke up. 
b. Ha ka na-ebido ebido mgbe anyi batara- They were beginning when we arrived. 
c. Anyi ka na-ekwu nke ha mere, ha e mekwa ọzọ - We were still discussing what they said, and they are saying more

Ref: S. O Ezeomeke, Igodo Nghọta Ụtọasụsụ Igbo, 1999

2 comments:

  1. Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up!
    Urdu Word کچا Meaning in English

    ReplyDelete
  2. Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up!
    Khaam meaning in english

    ReplyDelete