Monday, 9 September 2019

Benny Hinn a sụọla ọkpọ mechie aka ya - Alisonomi

Onye nkuzi ụka a ma-ama nke a na-akpọ Benny Hinn siri na ya agbanwola mana ndi mara ya nke ọma chere na otu a bughi ezi. Otu n'ihe e jiri mara Benny Hinn bu nkuzi nke na-egosi na ngozi nke Chukwu na ọganihu bu ụgwọ Chineke na-akwu ndi na enye nnukwu ego n'ụlọ ụka. Na nkuzi ya, ọ na-ekwu na amara Chukwu na ngozi ya bu weta nke a were nke ọzọ. Na Chineke na-emere anyi ọgọ di ka ihe anyi nyere na nzuko si buo ibu. 
N'ozi rutere anyi aka n'izu uka a gara, onye mgbasa ozioma a bu onye e jiri so na ndi a na-akpọ ndi mgbasa ozioma aganiihu kwuru si na : "Ngozi Chukwu abughi ihe a na-ere ere. Ọrụ ebube Chineke abughizikwa ahia. Aganiihu abughi agha na-ere onwe ya". Mana ndi mara nwoke a nke ọma si na ọ bughi taa ka o bidoro guba ya bu egwu. Ha si na ọ na-abụ afa olemole gachaa, o mee ka ọ bụ onye gbanworo agbanwo mana omume ya na-etu o si ebidogari nkuzi ahu gosiri na ihevo kwuru bu nani ọchi eze. 
Rev Benny Hinn, so na ndi siri na i gbasa ozioma kpaa ego na esi isi. Mana ọtụtụ ndi mmadu nke onye na-ede akụkọ a so na ya chere na ndi ji ụzọ di etu ahụ akpa ego bu ndi iro ozioma Kristi. Ha chere na-ikuzi na ngozi Chukwu bu ihe a na-enweta nani site na-inye Chineke ihe bu ozioma adugburuja maka na ndu Kristi na nkuzi ya gosiri na ọ na enye ndu na-anaghi ego. 
Na ngwucha, ihe onye ọrụ ozioma Hinn kwụrụ gbasara ncheghari ya bu ihe aṅuri mana elebe anya etu o si na-eme na mbu, ọ ga-ete aka ikwere na ọ bụghi otu n'ime ụzọ di iche iche o si adọtara onwe ya ndi ọzọ na-amabeghi ya na mbu. Ya mere, ọ di ezi mkpa mmadu i mepe aka ma ọ sụọ ọkpọ ka mmadu nile mara na o jighi okwute n'aka were sụọ.

No comments:

Post a comment